opc_loader 

 

PAPUARTS

Helgaria Rumkorem en Timon Hernou leerde ik kennen in Bredene op een festival.
Zij hadden daar een standje met allerlei leuke handgemaakte spulletjes, gemaakt door mensen uit West-Papua Indonesië en Bali.
Wij geraakten aan de praat en het klikte meteen. Zij verkochten de producten om de lokale mensen daar te kunnen steunen.
Helgaria en Timon hebben een droom om meer te doen voor de Papoea’s en dat doen ze ook, ondertussen wonen zij in West-Papua en heb ik hun leuke hebbedingetjes overgekocht.

https://www.petitartisan.be/juwelen/papuarts/
https://www.petitartisan.be/home-deco973147/fair-trade/
https://www.petitartisan.be/mode-kledij/papua-kids/papuarts-kids-hoedjes/

Hun historiek en visie lees je hieronder.
Wil je Helgaria en Timon ontmoeten, hun werk bewonderen, zelf meehelpen?
Zin om naar Papua te reizen…https://papuarts.wixsite.com/rajaampat/about
Vlaamse ontwikkelingssamenwerking: https://4depijler.be/organisatie/4depijler/papuarts
De 4de pijler is een steunpunt voor iedereen die zich vrijwillig inzet voor een project in het Zuiden.

Historiek
In 2005 ontstond Papuarts uit liefde... voor het land met zijn rijke natuur, kunst & cultuur,
Maar wel met oog voor de lokale, primaire behoeften die door allerlei omstandigheden vaak meer dan ondermaats zijn. Omdat onze werking o.a. als sterk punt meeheeft om de plaatselijke noden, door ervaringsdeskundigheid en partners ter plaatse, grondig te kennen, slagen we erin projecten op een efficiënte ,no-nonsens manier af te ronden, ondanks de logistieke problematiek.

Missie
Papuarts heeft als doelstelling de plaatselijke problematiek, samen met lokale partners, vanuit een ervaringsdeskundig oogpunt te benaderen om de algemene levensomstandigheden te West-Papoea, Indonesië, te verbeteren vanuit een allesomvattende neutrale positie. Door doelgerichte, ethisch correcte ontwikkelingsprojecten te realiseren in het kader van primaire noden van alle lagen en leeftijden van de bevolking.

De projecten variëren van scholingsprojecten, materiele, duurzame ondersteuningen allerhande
op non-profit basis promoten en instandhouding van verdwijnende kunst & cultuurvormen met de Fair Trade filosofie als felrode leidraad en dit alles met respect voor mens, dier en natuur.
Het op vrijwillige basis organiseren van sensibiliseringscampagnes, lezingen, infostanden op diverse Noord-Zuidevenementen...

Concrete voorbeelden van afgeronde projecten:
Wat begon als een idee mondde reeds uit in het realiseren van enkele geslaagde schoolprojecten in de vorm van materiele, duurzame ondersteuning, gaande van vrijetijdsboeken tot een driehonderdtal waterbestendige boekentassen die onze werking aanschafte & verdeelde aan de meest afgelegen dorpen & omliggende eilanden, wat ervoor zorgde dat de, vaak kansarme, ouders niet meer verplicht werden om elk schooljaar meerdere nieuwe, vaak veel te dure schoolboeken te moeten aanschaffen, gezien de oude, hoofdzakelijk door waterschade, onbruikbaar waren.De meerderheid van deze boekentassen worden tot op heden nog steeds gebruikt.

Een ander project hield materiele maar lange termijn ondersteuning in aan één van de armste bevolkingslagen, in dit geval de visserscommune, die, door de industriële en vaak illegale visvangst, na eeuwen van visserstradities geen inkomsten meer kunnen genereren en gedwongen worden om verder in zee te gaan vissen, wat in vele gevallen, gezien de zee-grillen, vaak een terminale afloop kent. Door het aanschaffen & verdelen van professionele vissersbenodigdheden van duurzame kwaliteit, materiaal dat ter plaatse onbestaande is, droegen we bij dat deze doelgroep terug een zekerder inkomstenbestaan kreeg, met een veel beperkter risico.
Dit project heeft tevens een rechtstreeks positief milieu-impact karakter door het illegaal gebruik van vergif of dynamiet bij de lokale visvangst af te bouwen.

Ondersteuning bij de bouw van het eerste jeugd-vrijetijdsgebouw met oa. donatie ve.recente laptop, waardoor jeugd een trefpunt heeft om kennis, maar misschien nog essentiëler, ook recreatieve bezigheden te kunnen delen.

Ondersteuning van een knutsel/cursusschooltje met onderwijzer en alle benodigdheden, zoals traditionele naaimachines.

Ondersteuning, stimuleren & instandhouding van traditionele kunstvormen/erfgoed die dreigen te verdwijnen wat recentelijk geleid heeft tot staatssteun waardoor onze doelgroep een zeker inkomen kunnen genieten.

De bouw ve. cultureel/ontwikkelingscentrum met verblijfsgelegenheid te Raja Ampat, genaamd: Papuarts Alter-Native Stay.
Hier kunnen oa. vrijwilligers deelnemen aan onze micro-projecten alsook de unieke Papoease cultuur leren kennen.

Deze projecten werden steeds mede- gerealiseerd dankzij de onvergetelijke hulp en steun van vele vrijwilligers en gelijkgestelde zielen.


Vrouwenbeweging


Schoolboeken


Boekentasproject